Academic Merit

CMCS Academic Merit Student In Amravati University

Sr.NoName Of Student University Merit RankDepartmentMerit Year
1Ku. Harshalata R. Todi2BCSS-2006
2Ku. Megha Subhash Gandhi3MCMS-2009
3Ku. Suvidha Narendra Marde5BCAS-2009
4Ku. Kiran Sureshchand Mutha1M.Sc (Comp.Sci)S-2011
5Ku. Namrata Hariom Bajaj1MCMS-2011
6Mr. Rohit Gopesh Sharma5BCAS-2011
7Ku. Roma A. Chamediya4MBAS-2013
8Ku. Tejashree A. Gugliya9MBAS-2013
9Mr. Shadab Sadat khan Pathan7BCAS-2015
10Ku. Rinkal Ramesh Makhija2M.Sc (Comp.Sci)S-2016
11Ku. Poonam J. Kesharwani3M.Sc (Comp.Sci)S-2016
12Ku. Smita Devidas Ramteke4M.Sc (Comp.Sci)S-2016
13Mr. Swapnil A. Thakare3BCAS-2016
14Ku. Riya Pradeepkumar Arya9BCAS-2016
15Ku. Neha Rajendra Butoliya1BBAS-2017
16Ku. Alefiya Z. Raipurwala1M.Sc (Comp.Sci)S-2017
17Ku. Pinal S. Redasani5M.Sc (Comp.Sci)S-2017
18Mr. Ayush Du. Chokhani3BBAS-2017
19Ku. Priyanka B. Barde6MBAS-2017
20Ku. Mahwish Shadan M.Khan1M.Sc (Comp.Sci)S-2018
21Ku. P.V. Belgaonkar1MBAS-2019
22Ku. P. A. Savle1BBAS-2019
23Mr. A. D. Mohare2M.Sc (Comp.Sci)S-2019
24Ku. T. A. Bafana4BBAS-2019
25Ku P. R. Mishra10BCAS-2019
26Ku.Sheetal R.Mundhada3BBAS-2020
27Ku.Radhika P.Golechha6BBAS-2020
28Ku.Saloni R.Chaudhari7BBAS-2020
29Mr.Kaustubh S.Agey7BBAS-2020
30Ku.Lavina G.Salame8BBAS-2020
31Ku.Damyanti D.Bhoot8BBAS-2020
32Mr.Punesh L.Gade9BBAS-2020
33Mr.Rohan P.Kulkarni9BBAS-2020
34Ku.Darshana s.Bhoge2BCAS-2020